Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Lees onze disclaimer voor mee informatie. Ik ga akkoord

Warmtenet: de ‘Uber’ van de verwarmingssystemen

Tags: , , .

Warmtenet: de ‘Uber’ van de verwarmingssystemen

In IJsland verwarmt 89% van de bevolking zijn of haar woning met warmte uit warmwaterbronnen. Via een warmtenet verdeelt men de vrijgekomen warmte naar de woningen. Is dit de toekomst? En hoe werken warmtenetten precies?

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is eigenlijk een grote verwarmingsketel die meerdere woningen in een stad of een wijk van warmte voorziet. Warmtenetten worden gevoed met groene warmte uit biomassa, biogas, de grond of de zon. Of met restwarmte die vrijkomt uit elektriciteitscentrales, bij afvalverbranding of uit de industrie.

Het uitgangspunt van een warmtenet is eenvoudig: één grote verwarmingsketel met vertakkingen naar de individuele woningen is goedkoper en minder vervuilend dan verschillende individuele verwarmingsketels. De kostenfactuur voor o.a. het onderhoud wordt immers verdeeld.

Door de hoge startinvestering en de risico’s bij defecten zijn niet alle specialisten het echter eens of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen.

Hoe wordt een warmtenet georganiseerd?

Een warmtenet is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Eén grote en krachtige centrale verwarmingsbron.
 • Een ondergronds netwerk van geïsoleerde leidingen met vertakkingen naar de individuele wooneenheden.
 • Een warmtewisselaar die de warmte van het gezamenlijke netwerk overzet naar het individuele netwerk.
 • Een individuele meter die het verbruik per wooneenheid meet.
 • Een alternatief systeem per woning mocht het warmtenet het laten afweten: kleine boiler, zonnepanelen, enz.

De voordelen van een warmtenet

 • Milieuvriendelijker: één verwarmingsinstallatie voor verschillende woningen heeft minder impact op het milieu. Dat komt omdat je dan minder middelen voor installatie, onderhoud en herstellingen moet inzetten.
 • Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk: de warmte wordt aan huis geleverd. Je betaalt wat je verbruikt en je moet zelf niet meer instaan voor onderhoud en herstellingen.
 • Een warmtenet kent ook toepassingen buiten het traditionele verwarmingscircuit. Denk maar aan warmte uit thermale bronnen, vulkanische warmte of houtsnippers. Deze alternatieve warmtebronnen vallen steeds terug op een warmtenet om de warmte te verspreiden naar de ‘bewoonde wereld’.

De nadelen van een warmtenet

 • Isolatie: bij een defect aan de isolatie (scheuren in het isolatiemateriaal) gaat er plots veel warmte verloren via de ondergrond. Dat is economisch zeer nadelig. Dat verlies heb je niet wanneer de isolatie bij je thuis defect is. De warmte blijft immers in de woning.
 • Praktische organisatie: de woningen mogen geografisch niet te ver uit elkaar liggen. En je moet een consensus bereiken met de deelnemende buren.
 • Hoge startinvestering.

Warmtenetwerk Vlaanderen

In Vlaanderen zijn warmtenetten eerder uitzonderlijk. Er zijn nochtans initiatieven die warmtenetten proactief promoten.

Het Warmtenetwerk Vlaanderen is het technologieplatform voor warmtenetten en een onderdeel van de koepelorganisatie ODE Vlaanderen (Organisatie voor Duurzame Energie). Het Warmtenetwerk Vlaanderen informeert burgers maar ook gemeenten over de voordelen en mogelijkheden van warmtenetten.

Op de website van ODE Vlaanderen kan je de informatiebrochure over warmtenetten downloaden.

Bronnen:
• Energids.be
• Energiesparen.be

Naar het overzicht van alle tips.